server

Dedicated Server - Vietnam

Select a package and configure it on the next step.

2 x L5520

Bắt đầu tải

1,200,000 vnđ

CPU: 2 x L5520
Memory: 8GB
SSD: 250GB SSD
Datacenter: VNPT
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

E3-1230

Bắt đầu tải

1,200,000 vnđ

CPU: E3-1230
Memory: 8GB
SSD: 250GB SSD
Datacenter: Viettel
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

1 x E5-2620

Bắt đầu tải

1,700,000 vnđ

CPU: 1 x E5-2620
Memory: 16GB
Storage: 2x600GB SAS
Datacenter: Viettel
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

2 x E5-2670

Bắt đầu tải

1,900,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 32GB
SSD: 2x500GB SSD
Datacenter: Viettel
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

2 x X5650

Bắt đầu tải

1,700,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 250GB SSD
Datacenter: VNPT
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

E5-2407

Bắt đầu tải

1,200,000 vnđ

CPU: E5-2407
Memory: 8GB
SSD: 250GB
Datacenter: Viettel
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

2 x X5650

Bắt đầu tải

1,500,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 8GB
SSD: 250GB SSD
Datacenter: Viettel
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

Tiếp tục định dạng và thanh toán.