server

Dedicated Server - Vietnam

Select a package and configure it on the next step.

E5-2407

Bắt đầu tải

1,200,000 vnđ

CPU: E5-2407
Memory: 8GB
SSD: 500GB
Datacenter: VNPT
Băng thông: không giới hạn
LAN port: 1Gbps

Hết hàng

E3-1230

Bắt đầu tải

1,200,000 vnđ

CPU: E3-1230
Memory: 8GB
SSD: 250GB SSD
Datacenter: Viettel
LAN Port : 1Gbps
Bandwidth: 100Mbps
Data Transfer: Unmetered
License DirectAdmin: Free
Active within: 15 minutes

Hết hàng

2 x X5650 Raid1

Bắt đầu tải

1,900,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 2x500GB SSD
Datacenter: VNPT
LAN Port : 1Gbps
Bandwidth: 100Mbps
Data Transfer: Unmetered
License DirectAdmin: Free
Active within: 15 minutes

Hết hàng

2 x E5-2670

Bắt đầu tải

1,700,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 32GB
SSD: 250GB SSD
Datacenter: Viettel
LAN Port : 1Gbps
Bandwidth: 100Mbps
Data Transfer: Unmetered
License DirectAdmin: Free
Active within: 15 minutes

Hết hàng

2 x E5-2680 v3

Bắt đầu tải

6,500,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2680 v3
Memory: 64GB
SSD: 960GB SSD Enterprise
Datacenter: Viettel
LAN Port : 1Gbps
Bandwidth: 100Mbps
Data Transfer: Unmetered
License DirectAdmin: Free
Active within: 15 minutes

Hết hàng
Tiếp tục định dạng và thanh toán.