server

Dedicated Server - Singapore

Select a package and configure it on the next step.

2 x X5650

Bắt đầu tải

6,500,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 2x500GB SSD
Datacenter: Singapore
Data transfer: Không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

2 x X5650

Bắt đầu tải

6,500,000 vnđ

CPU: 2 x X5650
Memory: 32GB
SSD: 2x600GB SAS
Datacenter: Singapore
Data transfer: Không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

2 x E5-2670

Bắt đầu tải

7,500,000 vnđ

CPU: 2 x E5-2670
Memory: 32GB
SSD: 2x500GB SSD
Datacenter: Singapore
Data transfer: không giới hạn
Băng thông: 10Mbps burstable to 100Mbps
95 percentile calculation(1Mbps = 470.000VNĐ)
LAN port: 1Gbps

Tiếp tục định dạng và thanh toán.